آموزش شنا از مبتدی تا پیشرفته

شامل 4 رشته اصلی:
- کرال سینه
- کرال پشت
- قورباغه
- پروانه
که اغلب در 4 ترم ( هر ترم 10 الی 12 جلسه ) آموزش داده می شود, لذا با توجه به متفاوت بودن افراد از لحاظ فیزیولوژی بدن , سن و میزان یادگیری،امکان افزایش ترمهای آموزشی نیز وجود دارد.
این دوره های آمورشی برای اشخاصی که فوبیا ( ترس از آب ) دارند نسبت به افراد عادی نیز طولانی تر می باشد که دلیل این ترس میتواند عوامل زیادی از قبیل:
- مشاهده غرق شدن فردی دیگر در آب

- تجربه غرق شدگی در دوران کودکی

- القای ترس توسط والدین به کودک
- بی تجربگی مربی در آموزش (پرتاب کردن فرد در آب و اجبار و تحمیل در یادگیری قبل از گذراندن مرحله آشنایی با آب ) باشد.

ترم اول:

مرحله اول آشنایی با آب می باشد که شامل موارد زیر است:

- هواگیری
- شناوری ( floating ): فلوت سینه و فلوت پشت
- سرخوردن ها و streamline
- برداشتن جسم خارجی از کف استخر
- دوچرخه

توجه داشته باشید که مرحله اول ( آشنایی با آب ) مهمترین مرحله یادگیری است. اگر فرد این مرحله را با موفقیت به پایان نرساند, طبیعتا نمیتواند وارد مرحله بعدی شود, بعنوان مثال فردی که نحوه صحیح هواگیری را بخوبی فرا نگرفته, مسلما نمیتواند شنای کرال سینه را به درستی انجام دهد و درصورت انجام حرکت، پس از طی کردن مسافتی کوتاه نفس نفس زده و دچار خستگی زودرس می شود. به این دلیل که شناگر هواگیری را بدرستی انجام نداده و اکسیژن کافی به تمامی قسمت های بدن او نمیرسد بنابراین بدن انرژی لازم و کافی را از دست داده و شناگر از ادامه شنا باز می ماند.

مرحله دوم


فرد پس از گذراندن مرحله اول ( آشنایی با آب ) و انجام صحیح تمامی موارد بالا می تواند وارد مرحله دوم از آموزش شود, انتخاب رشته در این مرحله بسته به تشخیص خود مربی است که کدامیک از شناهای کرال سینه, کرال پشت و قورباغه را آموزش دهد. طبق استاندارد جهانی آموزش به این ترتیب میباشد:

- کرال سینه
- کرال پشت
- قورباغه
- پروانه

اما نکته بسیار مهم این است که فیزیولوژی بدن و میزان یادگیری از فردی به فردی دیگر متفاوت است. ممکن است فردی از فرو بردن سر در آب وحشت داشته باشد و قادرنباشد در جلسات اول, هواگیری رو به درستی انجام دهد, پس به صلاحدید مربی باتجربه این فرد میبایست ابتدا کرال پشت را آموزش ببیند ویا بلعکس.
بنابراین انتخاب رشته ای که فرد باید آموزش ببیند به عهده مربی است که معمولا و در اکثر مواقع مربی آموزش را با شنای کرال پشت آغاز می کند. در نظر داشته باشید در صورتیکه فرد مرحله یا بهتر بگویم یک رشته شنا را, به عنوان مثال کرال پشت را کامل یاد نگیرد مربی نباید وارد مرحله دیگری از آموزش شود و به یاد داشته باشید که یادگیری افراد متفاوت است ممکن است فردی در 10 جلسه یک ساعته یک رشته را کامل کند و فرد دیگر در 5 جلسه یا به گونه های مختلف.

 

                                                                 

 

                                                         

 

                                                                 

 

ترم دوم:
در این ترم مربی شنای کرال سینه را آموزش میدهد به این دلیل که نحوه زدن پای کرال سینه و کرال پشت خیلی شبیه به هم هستند و اغلب مربی پای کرال سینه را همراه با پای کرال پشت در ترم اول آموزش میدهد.

 


ترم سوم:
در این مرحله مربی شنای قورباغه را آموزش خواهد داد و در کنار آموزش شنای قورباغه تمریناتی برای تقویت و هماهنگی دست و پای کرال سینه و کرال پشت را نیز به فرد میدهد.

 


ترم چهارم :
در این مرحله مربی شنای پروانه را آموزش خواهد داد و با توجه به اینکه شنای پروانه از دیگر شناها سخت تر می باشد و نیاز به قدرت بدنی بالایی دارد در این ترم مربی تمرینات متعددی جهت تقویت و پیشرفت شنای پروانه به فرد میدهد.

 

 


توجه:
استارت و برگشت هر شنا همراه با همان شنا در ترم مربوطه آموزش داده می شود.


پس از گذراندن 4 ترم و یادگیری 4 رشته شنا, شناگر میتواند در کلاس های اصلاح تکنیک شرکت کرده که معمولا یک دوره 10 الی 12 جلسه ای می باشد.

 
ما را دنبال کنید
instagram
instagram
Telegram
Telegram
Go to top