آشنایی کودکان با آب

دربحث شناي کودکان قبل از هر چيز٬ بحث آشنايي با آب در ميان است. اگر قرار است کودکي براي شنا کردن آموزش ببيند٬ قبل از آن بايد با آب آشنا شود. به طور کلي ياد گرفتن شنا وآشنايي با آب دو مقوله کاملا متفاوت اند. نکته مهم در آموزش شنا به کودکان هم٬ همين آشنايي آن ها با آب٬ از دوران کودکي است. منظور از دوران کودکي٬ حتي مي تواند دوران نوزادي ونخستين ماه هاي تولد هم باشد. از آن جا که همه ما هنگام جنيني بودن در آب غوطه ور هستيم به طورطبيعي در دوران نوزادي آمادگي تجربه دوباره اين حالت را داريم. شناور شدن نوزادان در آب هم از همين حالت غريزي سرچشمه مي گيرد؛ اما با گذشت زمان و بزرگ تر شدن کودکان و دورماندن آن ها از آب٬ به دليل اين که به هر حال تجربه آب براي کودک تجربه يک محيط متفاوت است٬ احتمال غلبه ترس براو وجود دارد. بنابراين درابتداي امر٬ کودک بايد قبل ازهر چيز مرحله آشنايي با آب را تجربه کند.

 

 

از حمام تا استخر

براي آشنا کردن کودکان با آب٬ پدر ومادر بهترين مربيان هستند. بهترين فرصت هم٬ فرصت حمام کردن نوزادان است. بهتر است از همان ابتدا آرام آرام با بازي کردن در آب به کمک وسايل بازي ، کودک را با محيط آب آشنا کنيم واو را به اين محيط متفاوت عادت بدهيم. استفاده ازانواع وان و وسايل بازي درآب٬ براي اين آموزش ها بسيار مناسب است٬ اين روش ها با بزرگ تر شدن بچه ها تغيير مي کند. مثلاً پدر يا مادر مي توانند کودک 1 يا 2 ساله را با خود به استخر ببرند٬ با کمک تويوب٬ بازوبند وانواع وسايل کمک آموزشي دررنگ هاي شاد (انتخاب رنگ هاي شاد درجذب کردن کودک با محيط متفاوت آب بسیارمؤثر است) درآب با آنها بازی کنند تا چیزی بعنوان ترس از آب در کودکان بوجود نیاید. دوران 3 تا 4 سالگی زمانی است که کودکان بايد براي آشنايي با آب صرف کنند ودراين دوران هم پدر ومادرها بهترين مربيان هستند.

 

به یاد داشته باشید

پدر ومادربه عنوان نخستين مربيان شناي فرزندان٬ هرگز نبايد براي آشنا کردن آن ها با آب عجله کنند٬ به خصوص زماني که کودک از آب ترس هم دارد. اصرار وعجله براي وارد شدن کودک به آب٬ بدترين اتفاقي است که درمرحله آشنايي کودک با آب رخ مي دهد. اگر قرار باشد کودک به زور وارد آب شود حالت ترس در او باعث بروز واکنش منفي مي شود؛ واکنشي که شايد يادگيري شنا درکودک را مدت ها به تأخير بيندازد. کودکان درمراحل ابتدايي يعني از دوران نوزادي تا 3 يا 4 سالگي فقط بايد با آب بازي کنند تا به اين محيط کاملا عادت کنند وبه آن خو بگيرند در عوض گذراندن اين دوران تأثير بسيار مثبتي درامر آموزش شناي کودک در آينده دارد.

 

با کودکانتان در آب بازی کنید

باز هم تأکيد مي کنيم که مسئوليت آشنا کردن کودک با آب بيش از همه با پدر ومادر است. مي توانيد براي انس گرفتن بيشتر کودکتان با آب با او اين بازي ها را تمرين کنيد:

براي آشنايي کودک با آب٬ يکي از بازي هاي رايج استفاده از اسباب بازي هاي رنگي است. اسباب بازي را زير آب نگهداريد واز کودک بخواهيد زير آب برود ورنگ اسباب بازي را تشخيص بدهد. اين بازي به او کمک مي کند جرأت باز نگهداشتن چشمانش در آب را پيدا کند. گاهي به جاي رنگ٬ از تعداد هم مي توانيد استفاده کنيد اين که مثلا چه تعداد اسباب بازي در آب است٬ يا با استفاده از اسباب بازي هاي به شکل اعداد٬ از کودک بخواهيد عددي را که زير آب پنهان شده حدس بزند.

بازي ديگر٬ استفاده از چند اسباب بازي سنگين است. اسباب بازي را داخل آب بيندازيد وازکودک بخواهيد فلان اسباب بازي مشخص را به شما تحويل بدهد.

دوران آشنايي با آب٬ بهترين فرصت براي تمرين نفس گيري درکودکان است. بهتراست مادر وپدرها همين طور که بچه ها مشغول بازي با آب هستند٬ فوت کردن در آب را به آن ها ياد بدهند. فوت کردن باعث مي شود آب وارد دهان و بيني بچه ها نشود.

 

 

شنا را از چه سنی شروع کنیم؟

زمان مناسب براي آموزش جدي شنا به کودکان دوره سني 3يا 4 سال است؛ دراين دوران کودک از نظر توان فيزيکي وذهني اين آمادگي را دارد تا در برابر آموزش هاي مربي از خود واکنش نشان دهد؛ اما پدر ومادرها بايد بدانند دراين دوران هم قرار نيست کودک آن ها يک شناگر حرفه اي باشد. اين دوره سني٬ فرصت مناسبي است براي آموزش مباني اوليه شنا به کودکان مثل شناور شدن روي آب٬ پاي دوچرخه وآموزش تنفس در آب٬ اين مباني که درحقيقت اصول اوليه آموزش شنا هستند٬ در اين دوره سني هم با بازي هاي گروهي وبه تدريج به کودک آموزش داده مي شوند. اين دوره در مورد کودکاني که از پيش مرحله آشنايي با آب را گذرانده اند سريع تر و راحت تر طي مي شود. چون کودک مرحله ابتدايي تجربه حضور در آب واحتمالاً ترس از آب را گذرانده وحالا آماده است آموزش هاي جديد را فراگيرد.

 

آموزش گروهي يا خصوصي

اجازه بدهيد کودک شما مراحل اوليه آموزش شنا را به صورت گروهي ودرکنارکودکان هم سن و سالش تجربه کند. بازي هاي گروهي و درکنار هم بودن کودکان٬ براي به دست آوردن تجربه هاي تازه، آن هم در محيطي متفاوت مثل آب٬ اعتماد به نفس بيشتري به آن ها مي دهد. گذشته از آرامشي که کودک از همراه بودن با هم سن و سالانش به دست مي آورد٬ پاي رقابت هم درميان است. وقتي کودکان درکنار هم شروع به تمرين مي کنند٬ تلاش مي کنند هر طور شده از يکديگر عقب نمانند. حرکات همديگر را تکرار مي کنند تا بتوانند به خوبي دوستانشان باشند؛ گاهي همين نگاه کردن ها و تقلید حرکات به آنها کمک مي کند حرکات لازم را زودتر وبهتر ياد بگيرند. بنابراين بهتراست کودکان آموزش شنا را با کلاس هاي گروهي شروع کنند؛ اما بعد از اين مرحله، زماني که پاي آموزش هاي حرفه اي شنا به ميان مي آيد٬ ازآن جا که نياز به توجه دقيق وجدي تر مربي بيشتر احساس مي شود٬ آموزش هاي خصوصي برآموزش هاي گروهي برتري پيدا مي کنند.

 

 

 

آموزش کوتاه مدت شنا٬ يک باور نادرست!

فراموش نکنيد آموزش شنا٬ يک آموزش کاملاً تدريجي است . قرار نيست که کودکي ظرف چند جلسه حتي چند ماه يک شناگر حرفه اي شود. اين٬ درست برخلاف تبليغاتي است که برخي براي آموزش تضميني شنا به کودکان مثلاً در 12 جلسه انجام مي دهند٬ چرا که آمادگي کودک براي شنا کردن و ورود به قسمت عميق يک پروسه زمان بر است؛ پروسه اي که بسته به توان جسمي از کودکي به کودک ديگر فرق مي کند. بنابراين اصرار براي آموزش دادن شنا به کودکان 4يا 5 ساله اي که اغلب دوره آشنايي با آب را هم نگذرانده اند بدترين اتفاقي است که در آموزش شنا به آن ها رخ مي دهد. اصرار براي آموزش شنا برابر است با ايجاد استرس درکودکان واسترس هم مانع يادگيري است. از آن جا که شنا درحقيقت توانايي هماهنگ کردن اعصاب با عضلات است، بنابراين طبيعي است زماني که پاي استرس درميان باشد٬ اين قدرت هماهنگي هم کمتر وکمتر شود. به کودکان بايد فرصت داد خودشان آرام آرام به اين اطمينان برسند که مي توانند روي آب شناور بمانند٬ حالا ممکن است اين مرحله براي يک کودک 2 هفته طول بکشد وبراي کودک ديگر يک سال. اين پروسه زماني بيشتر به شيوه آشنايي کودک با آب برمي گردد نه آموزش تضميني يا غير تضميني شنا.

 

ابزار کمک آموزشي

آموزش شنا بدون وسايل کمکي به خصوص براي کودکان٬ حتي مي تواند آزار دهنده هم باشد. وسايل کمک آموزشي به کودکان کمک مي کند مراحل آشنايي با آب وحتي آموزش حرفه اي شنا را راحت تر پشت سر بگذارند٬ اما بهتر است در انتخاب اين ابزار کمک آموزشي٬ به کاربرد آن ها دقت کنيد تا انتخابي درست وبه جا داشته باشيد. وسيله کمک آموزشي بايد به گونه اي باشد تا ضمن اين که اعتماد به نفس وباور شناور شدن در آب را درکودک ايجاد مي کند، جلوي حرکت کودک در آب را نگيرد. با اين نگاه٬ بازوبند چندان توصیه نمی شود چون به نوعی جلوی حرکت کودک را میگیرد درمقابل کمربندهای پراز کپسول شنا اجازه می دهند بالاتنه کودک آزاد باشد وبتواند راحت تر حرکت کند. با اين حال درمورد بچه هاي خيلي کوچک که به سختي خودشان را کنترل مي کنند وممکن است نتوانند سروگردن شان را خارج ازآب نگاه دارند٬ بازوبند انتخاب بهتري است. البته اين بازوبندها بايد آرام آرام با کمربندهاي شنا جايگزين شوند.

 

دماغ گير

 دماغ گير براي کودک انتخاب مناسبي نيست؛ استفاده از دماغ گير براي کودکان اصلاً توصيه نمي شود. تنفس در آب٬ يک مسئله بسيارمهم است. به طور معمول زماني که سر از آب بيرون است٬ هوا را از راه دهان مي گيريم وبعد از فرو بردن سر در آب٬ هوا را از راه بيني ودهان خارج مي کنيم. اين حرکت مانع وارد شدن آب به داخل دهان و بيني مي شود. اين اتفاق در بچه هايي که به استفاده از دماغ گير عادت مي کنند به سختي رخ مي دهد٬ آن ها نمي توانند هوا را از بيني خارج کنند بنابراين هميشه احتمال وارد شدن آب به بيني آن ها وجود دارد. بنابراين استفاده از دماغ گير درمورد کودکان را خيلي توصيه نمي کنم٬ مگراين که به دلايل مشکلاتي تنفسي ياحتي سينوزيت به توصيه پزشک ناگزير به استفاده از دماغ گير باشند.

 

عينک شنا

 بهتر است از عينک شنا درمراحل اوليه آموزش شنا به کودکان به خصوص درمراحل آشنايي با آب استفاده نکنيم. دراين مرحله بايد کودک بتواند بدون اين که بترسد ودست وپايش را گم کند چشمانش را در آب باز و و بسته کند و وحشتي از فضاي زير آب نداشته باشد. حتي رنگ ها و اشيا زير آب را هم تشخيص بدهد؛ اما زماني که پروسه آشنايي با آب تمام مي شود در دوره آموزش حرفه اي شنا٬ استفاده از عينک شنا مي تواند مؤثر باشد چون با کمک عينک شنا جهت يابي راحت تر انجام مي گيرد. گذشته از اين٬ نقش بهداشتي عينک درحفظ سلامت چشم کودکان در برابر کلر موجود در آب هم درميان است٬ بنابراين بايد گفت بعد از آموزش شنا وآشنايي تمام وکمال کودک با آب٬ عينک شنا به نوعي براي حفظ سلامت بينايي کودکان هم مفيد است.

 

ابزار کمک آموزشي را بهتر بشناسيد

براي شنا کردن وسايل و ابزار مختلفي وجود دارد٬ به خصوص ابزاري که شنا کردن را براي کودکان بسيار جذاب هم مي کند؛ اما هرکدام ازاين ابزار کاربرد ويژه اي دارند و به کار آموزش خاصي مي آيند. بد نيست با کاربرد هر کدام ازاين وسايل کمک آموزشي بیشتر آشنا شوید تا در نهايت بهترين انتخاب را داشته باشيد.

 

 تخته شنا:

ابزاري است که بيشتر درمراحل آموزش شناي حرفه اي به کار مي آيد. کاربرد تخته شنا درقوي شدن پاي شناگرموثر است. بااستفاده از تخته شنا دست ها ثابت مي مانند وتنها پاها هستند که حرکت مي کنند و تعادل بدن را روي آب حفظ مي کند.

 

دوقلو:

این وسیله  براي تقويت عضلات دست وبازوها به کار مي رود. چون به اين ترتيب پاها ثابت مي مانند و حفظ تعادل بدن به عهده دست هاست.

 

جليقه نجات:

 جليقه نجات جنبه آموزشي چنداني ندارد چون باز هم جلوي حرکت کودک را مي گيرد. مگر براي بچه هاي خيلي کوچک ودر مرحله آشنايي با آب براي از بين بردن ترس کودک ازآب.

 

بازوبند:

بازوبندها براي کودکاني که توان نگاه داشتن سر و گردن را خارج از آب ندارند٬ انتخاب خوبي است. اين بازوبندها به کودک کمک مي کنند بدون ترس از آب خوردن ،روي آب بمانند.

 

کمربند شنا:

 کمربند شنا براي شناور ماندن کودک روي آب بسيار مفيد است به خصوص اين که اين کمربندها مانع حرکت دست وبالاتنه کودک در آب هم نمي شوند.

 

مايو:

بهتراست براي انتخاب مايوی دختر کوچولو يا پسرکوچولوي شناگرتان سراغ مايوهاي رنگارنگ وشاد برويد. انتخاب رنگ هاي شاد بچه ها را به استخر وآب به شدت علاقه مند مي کند.

 

تاثیرات شنا بر سلامت کودکان:

 • شنا در کودکان موجب افزایش هوش، تمرکز حواس، هوشیاری و پیشرفت در روابط اجتماعی آینده آنها می‌شود.
 • شنا تاثیر مثبتی بر روح وروان کودکان دارد.
 • بدلیل کم بودن جاذبه آب، کودکان آزادی عمل بیشتری در آب دارند.
 • شنا باعث تقویت ماهیچه ها و افزایش حجم ریه می شود.به علاوه الگوی خواب شبانه کودکانی که شنا می کنند بسیار  منظم می شود.
 • اولین چیزی که بعد از مدتی شنا می توانید در کودک خود مشاهده کنید، اعتماد بنفس  و احساس استقلالی است که در او رشد یافته است.
 • شنا یکی از ورزش های هوازی است  که بر رشد استخوان ها و مفاصل کودکان بسیار موثر است.
 • مزایای طولانی مدت شنا باعث بهبود سیستم قلبی و عروقی میشود که برای اکسیژن رسانی بدن بسیار مفید است.
 • کودکانی که در سال های اولیه زندگی به ورزش شنا می پردازند ، بسیاری از مهارت ها را زودتر از سایر کودکان می آموزند. اغلب این مهارت ها به کودک کمک می کنند که از مرحله کودکی به مراحل رسمی آموزش، یعنی پیش دبستانی و دبستان منتقل شود.
 • کودکانی که در کلاس های شنا شرکت کرده اند و آنرا ادامه داده اند ، توانایی تعادل بدنی آنها افزایش پیدا می کند. برای مثال توانایی آن‌ها روی یک پا ایستادن یا گرفتن توپ در هوا بیشتر از سایر کودکان است.
 • تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که شنا کردن کودکان باعث سلامت ریه و قلب آن ها در سنین بزرگسالیشان می شود.
 • کودکانی که مبتلا به بیماری آسم هستند به دلیل حملات آسمی نمی توانند ورزش های روزمره را به راحتی انجام دهند و برخی از آن ها از ترس این حملات از ورزش فاصله گرفته اند، اما مطالعات نشان می دهد که کودکان مبتلا به آسم در هنگام شنا کردن مشکلی برای آن ها رخ نمی دهد و برای همین به این کودکان توصیه می شود که ورزش های آبی را از دست ندهند. 

 

 

 
ما را دنبال کنید
instagram
instagram
Telegram
Telegram
Go to top